Hoe bepaal ik de waarde van mijn webshop?

Als je van plan bent je webshop te verkopen, is het van belang dat je een geschikte prijs daarvoor vraagt. Je wil natuurlijk geen verlies lijden door een bedrag dat vele malen lager ligt dan de eigenlijke waarde. Het liefst wil je een bedrag dat zelfs iets hoger ligt. Hoe bepaal je die waarde dan? Alhoewel er verschillende methoden zijn om de waarde van een webshop te berekenen, zijn er net enkele die helpen om een “accurate” eerste inschatting te verkrijgen. In dit artikel behandelen wij deze methoden en de bijbehorende aspecten.

De meest gehanteerde methoden voor het bepalen van de waarde van een webshop

De vuistregels die worden gebruikt bij deze berekeningen geven een makkelijke manier om een eerste inschatting te krijgen van de waarde, maar zijn gebaseerd op de oude cijfers van het bedrijf. Een koper is eerder geïnteresseerd in de toekomstige kasstromen van de shop. De volgende methoden worden gehanteerd voor een accuraat beeld en waarde:

De intrinsieke waarde methode

De Discounted Cash Flow methode

De gunstigste uitkomst uit de vuistregels

Intrinsieke waarde/balanswaarde

Bij deze methode kijkt men naar de waarde die de shop heeft na het aftrekken van de schulden. Dit houdt dan zaken in zoals het geld in de kas en ook de voorraden die in de handen van de koper zullen vallen. Deze waarde wordt dan aangehouden als basis voor de verkoper. Het nadeel met deze methode is dat je helemaal geen beeld hebt over waarden in de toekomst, iets dat we juist wel willen hebben.

Leestip: Webshop verkopen waarde bepalen: Wat is mijn webshop waard?

De Discounted Cash Flow methode (DCF)

Deze methode maakt gebruik van drie variabelen—tijd, onzekerheid en geld—elk zodanig gekozen dat er een betrouwbaar beeld wordt gegeven van de kasstromen zoals die in de toekomst zullen voorkomen. Bij dit proces heb je regressievergelijkingen en prognoses om dan een idee te krijgen van de toekomstige kosten en baten. Deze methoden is daarom de meest gehanteerde en geaccepteerde methode.

De DCF-methode hanteert inflatie als een basis—een aspect waar vrijwel iedereen het mee eens is. Het gaat dus ervan uit dan het geld in de toekomst minder waarde heeft dan nu. Aan de hand daarvan, met zorgvuldige bepaling van de variabelen voor de vergelijkingen, wordt er dan een betrouwbare waarde bepaald van de webshop.

Tip: Website verkopen waarde bepalen | GRATIS website waardeindicatie

Vuistregels

Voor een eerste indicatie kun je de vuistregels best wel gebruiken. Voor de beste resultaten maak je liever gebruik van een combinatie van elke methode en dan hanteer je als verkoper de gunstigste waarde. Veel voorkomende vuistregels voor het bepalen van de waarde van een webshop zijn:

De jaaromzet vermenigvuldigd met een factor van 0.75 tot 1.5

5 tot 8 keer de nettowinst

4 tot 6 keer de EBIT—totaal aan kosten om de jaaromzet te verkrijgen